Richard Stanke, herec

„Zatiaľ som iba rozhodnutý, že sa referenda nezúčastním. Tieto otázky vo mne vyvolávajú obavu, že väčšina opäť uprie právo menšine bez toho, aby to bolo verejnosti objektívne predložené bez tendenčných a bulvárnych informácií.“

Richard Stanke, herec
Mona Zázrivcová,moderátorka Rádia Expres

„Pre mňa je referendum nezmyselné, moju rodinu LGBTI ľudia nijakým spôsobom neohrozujú. Z môjho pohľadu sú zásadnejšie veci, týkajúce sa rodín, ktoré treba riešiť. Referendum pre podporu rodín nerobí nič, len odvracia pozornosť od problémov, ktoré riešiť nevie/nechce a vinu hádže na prvých, ktorí prišli do rany. Preto sa nezúčastním.“

Mona Zázrivcová,
moderátorka Rádia Expres
Janka Debrecéniová,právnička, združenie Občan, demokracia a zodpovednosť

„Toto referendum nie je o demokracii. Je o uzurpovaní si práva väčšinou rozhodovať o životoch ľudí predstavujúcich menšinové obyvateľstvo. Je o mylnej predstave, že ak mám zdroje, siete a istý druh reprezentácie, môžem všetko. Je o nabúravaní základných princípov, na ktorých stojí naše ústavné zriadenie. A preto sa ho nezúčastním. Aj od mojej neúčasti totiž závisí, aký je a bude náš štát: či bude chrániť naše práva už len preto, že sme ľudské bytosti, alebo v ňom bude priestor pre šírenie strachu, nenávisti a vytváranie iných než svetských pravidiel.“

Janka Debrecéniová,
právnička, združenie Občan, demokracia a zodpovednosť
Hana Fábry,publicistka, Ženská sieť HEPY

„Občianske združenie Ženská sieť HEPY odporúča občiankam a občanom Slovenskej republiky, aby sa 7. februára 2015 nezúčastnili na referende Aliancie za rodinu. Obsah referenda, jeho uskutočnenie i účasť na ňom je vo svojej podstate konaním, ktoré nezodpovedá étosu Ústavy SR, princípom demokratického charakteru Slovenskej republiky, ani jej medzinárodným záväzkom. Preto nezávisle od akýchkoľvek názorov na jednotlivé otázky považuje Ženská sieť HEPY za morálne, občiansky i ľudsky správne sa na referende nezúčastniť. O ľudskom živote a ľudských právach sa nehlasuje.“

Hana Fábry,
publicistka, Ženská sieť HEPY
Kálmán Petöcz,Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

„V tomto referende ide o to, či bude demokratický inštitút referenda použitý na postupné podkopávanie samotnej demokracie a svetského charakteru štátu. Väčšinový názor ešte nemusí byť pravdivý, ani spravodlivý. Dnes je obetným baránkom referendovej kampane jedna menšina, zajtra to môžu byť iní. Všetci sme v nejakom rozmere svojej identity menšinou, to by sme mali mať na pamäti.“

Kálmán Petöcz,
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Erich Mistrík, estetik

„Toto referendum sa zdá "iba" ako obmedzovanie ľudských práv a ťaženie proti jednej menšine. Myslím, že ide o viac. Je to skrytá snaha kresťanských kruhov o pomalú zmenu charakteru štátu z modernej sekulárnej
 demokracie na konzervatívnu teokraciu. Ľudské práva a "rodina" sú len zásterkou. Neslobodno ísť hlasovať, ani keby sme chceli trikrát odpovedať Nie. Neslobodno ísť, aby sme dali najavo, že takéto referendum nikdy nemôže byť na Slovensku platným referendom.“

Erich Mistrík, estetik
Petra Polnišová, herečka

„Referenda sa určite nezúčastním. Nemám jediný dôvod myslieť si, že registrovanie partnerstiev rovnakého pohlavia môže ohroziť našu krajinu. Robiť z homosexuality strašiaka mi príde v tomto storočí naozaj absurdné a nemiestne. Myslím, že tento štát má kopu iných nedoriešených problémov, ktoré sa nás bytostne dotýkajú... Toho, čoho sa bojím viac je vytváranie predsudkov, zavádzanie a účelová manipulácia.“

Petra Polnišová, herečka
Šarlota Pufflerová,výkonná riaditeľka OZ Občan, demokracia a zodpovednosť

„Odmietam sa zúčastniť na referende, ktorého cieľom je podporovať štát a jeho inštitúcie v ich nečinnosti pri vytváraní podmienok pre napĺňanie práv všetkých ľudí. Prečo by sme mali chcieť zachovať súčasný stav, keď ľudské práva mnohých – žien, mužov i detí – sú obmedzované okrem iného i tým, že si nemôžu právne usporiadať svoje vzťahy? Kde je tu rovnosť, dôstojnosť a kde sloboda sa rozhodovať bez ujmy na svojich právach? Svojou neúčasťou chcem veľmi dôrazne vyjadriť svoj nesúhlas s konaním referenda s nezmyselnými a manipulatívnymi otázkami namiesto kvalitnej verejnej diskusie o tom, čo sú skutočné problémy VŠETKÝCH ľudí a ich rodín, a namiesto hľadania vecných riešení v oblasti legislatívy a verejných politík.“

Šarlota Pufflerová,
výkonná riaditeľka OZ Občan, demokracia a zodpovednosť
Hana Lasicová, spisovateľka

„Môj otec mi v knihe Všetko o mojom otcovi, kde sa ho pýtam, prečo sa ľudia organizujú proti gejom a nie trebárs proti alkoholizmu, odpovedá: 
"Asi lebo to nie je taká menšinová záležitosť ako gejovia." 
Čo k tomu dodať? 
Asi len, že v sobotu zostanem doma a zaspievam si s mojou dcérou pieseň z filmu Ľadové kráľovstvo: 
"People make bad choices, if they´re mad or scared or stressed. But throw a little love their way, it will bring out their best." A keď to vraví Disney, tak to musí byť pravda!“

Hana Lasicová, spisovateľka
Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby

„V posledných týždňoch si kladiem otázku, kde sú hodnoty, za ktoré sme sa postavili v roku 1989. Vtedy nás spojila túžba po demokracii a slobode, ale mala to byť sloboda len pre niektorých? Ako vôbec došlo k tomu, že niektorí ľudia využívajú jeden z kľúčových nástrojov demokracie, akým referendum je, proti iným ľuďom, ich základným právam a slobodám? Nedopusťme, aby nás postavili proti sebe, aby nás zneužili na obmedzovanie práv druhých. Využime svoju možnosť voľby na to, aby sme všetci mohli žiť slobodne, milovať slobodne a rozmýšľať slobodne. Zostaňte s nami doma.“

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
Zuzana Fialová, herečka

„Veď nechoďte hlasovať, ani ja nejdem. To referendum je, samozrejme, absurdné... Riešime tu veci, ktoré vo vyspelých krajinách nikomu nenapadnú. Veď si to povedzme na rovinu, toto referendum ide riešiť ľudské práva. Keď už Aliancia za rodinu používa také silné výrazy ako ochrana rodiny, ja jej teda pripomínam, že ona chce popierať ľudské práva.“

Zuzana Fialová, herečka
Robert Roth, herec

„Som presvedčený, že každý slobodný človek má právo žiť svoj život tak, ako to uzná za vhodné. Nežiť v klamstve.“

Robert Roth, herec
Oľga Záblacká,moderátorka, scenáristka, režisérka

„Nezaujíma ma, akú má kto farbu pleti, s akou sexuálnou orientáciou na tento svet prišiel ani akého je vierovyznania. Zaujíma ma, ako sa kto správa voči ostatným, vyspelosť jeho osobnosti. A viera je pre mňa o pochopení, spolupatričnosti a láske. Atmosféra vytvorená okolo nastávajúceho referenda je na môj vkus nekorektná a nevkusná. Obmedzenosť a agresivita, s akou sú niektorí ľudia schopní nanucovať svoj názor iným, pričom nemajú problém zavádzať a klamať, mi príde absurdná. Referenda sa nezúčastním.“

Oľga Záblacká,
moderátorka, scenáristka, režisérka
Kristína Farkašová, herečka

„Čo mám robiť, aby som nemusela svojimi daňami prispievať na to, aby naraz toľko ľudí ponižovalo mojich kamarátov? Kde je tá láska, o ktorej sa hovorieva v nedeľu? Presviedčať niekoho o tom, že homosexuáli či lesby sú úplne normálni a ľúbiví ľudia, je pre mňa rovnako nezmyslené, ako sa pred niekým obhajovať, že každoročne oslavujem narodeniny. Viete, ja mám pocit, že tu na Slovensku nám akosi stále niekto vadí. Kto to bude nabudúce? Čím sa odlišujúci ľudia? Čo tak napríklad tí bez nohy. Na referendum nejdem preto, lebo ja som rozhodne radšej za teplo domova, ako za domov detský.“

Kristína Farkašová, herečka
Elena Gallová Kriglerová,CVEK, Slovensko pre všetkých

„Čoraz viac sa v spoločnosti hovorí o potrebe väčšej sociálnej súdržnosti a vzájomnej podpory. Zaujímavé pritom je, že sú to práve zástancovia "tradičného" usporiadania sveta, ktorí dnes spoločnosť najviac rozdeľujú. Hľadajú podporovateľov pre ochranu toho, čo oni sami definovali ako jediný správny model fungovania spoločnosti a rodiny. Iniciatíva Slovensko pre všetkých chce poukázať na to, že žijeme vo veľmi rozmanitej krajine a tak je to dobre. K tejto rozmanitosti prispieva aj LGBTI komunita, ktorá sa však v uplynulých mesiacoch hádam najviac stala terčom odmietania a znevažovania.“

Elena Gallová Kriglerová,
CVEK, Slovensko pre všetkých
Martin M. Šimečka,spisovateľ a publicista

„Na referendum nepôjdem, lebo ho považujem za nástroj utláčania menšín. Nechcem sa účasťou na referende podieľať na rozdúchavaní kultúrnej vojny, do ktorej Slovensko vťahujú kresťanskí aktivisti.“

Martin M. Šimečka,
spisovateľ a publicista
Iveta Chovancová,občianske združenie Odyseus

„V osobnom aj profesijnom živote som zástankyňou akceptácie a rešpektu k človeku. Som tiež presvedčená o rovnoprávnosti každého z nás a cením si vedu a zistenia, ktoré poskytuje. Práve preto sa 7. februára referenda určite nezúčastním.“

Iveta Chovancová,
občianske združenie Odyseus
Katarína Koščová, speváčka

„Nebojím sa toho, že by homosexuálne partnerstvá mohli nejako ohroziť moju alebo akúkoľvek cudziu rodinu. Nebojím sa toho, že by rodinu mohli ohroziť adopcie detí homosexuálnymi pármi. Nebojím sa ani sexuálnej výchovy, ktorá sa na Slovensku ako samostatný predmet nevyučuje a ani neplánuje. Nebojím sa toho, že môjho syna niekto bude v škôlke ako trojročného nútiť počas povinnej sexuálnej výchovy masturbovať, lebo veriť takýmto bludom je rovnako absurdné ako veriť tomu, že Zem je plochá doska. Jediná vec, ktorej sa skutočne bojím sú klamstvá, výmysly a úmyselné zavádzanie v rámci tejto témy. V sobotu sa moja tradičná rodina referenda nezúčastní. Je totiž proti našej viere, nášmu presvedčeniu, proti hodnotám a princípom, ktorými sa snažíme ako rodina riadiť a podľa ktorých sa snažíme fungovať.“

Katarína Koščová, speváčka
Michal Hvorecký, spisovateľ

„Pôvodne som plánoval hlasovať trikrát nie, ale pridávam sa k tým, ktorí toto ľudové hlasovanie bojkotujú ako nespravodlivé, zavádzajúce a celkom zbytočné. V sobotu 7. februára sa budem venovať svojmu synovi a tehotnej manželke a aj vám odporúčam stráviť deň so svojimi rodinami a priateľmi. Zmysluplne spoločne stráveným voľným časom urobíte pre svojich najbližších a pre slovenskú spoločnosť oveľa viac ako účasťou.“

Michal Hvorecký, spisovateľ
Michal Kaščák,hudobník, organizátor festivalu Pohoda

„Ide o deti? Všetci sme niečie deti. Možno vydesím členov aliancie, ale homosexuáli sa rodia mužovi a žene. Ak by sme mali dotiahnuť ich ciele do konca, museli by sme zakázať deti. Súhlasím s ich tvrdením, že deti v tom majú jasno – žiadne dieťa na svete by nešlo vyhlasovať referendum o tom, že dvaja ľudia, ktorí sa majú radi, nemôžu svoj vzťah verejne potvrdiť. Sám som veriaci, toto referendum považujem za dezinterpretáciu kresťanstva.“

Michal Kaščák,
hudobník, organizátor festivalu Pohoda
Jarmila Filadelfiová, sociologička

„Na referendum nejdem. Lebo v realite žiadnej rodine nepomôže, ale mnohým rodinám a jednotlivcom môže ublížiť. Lebo sa tu úplne nechutným spôsobom zneužívajú nároky a práva jednej menšinovej skupiny obyvateľov a homofóbne postoje dnešnej verejnosti k nim na presadenie náboženských konceptov do právnej úpravy partnerských a rodičovských vzťahov a do rodinných politík. Snahy o klerikalizáciu sa tu od roku ´89 opakujú pravidelne, niektoré sa podarilo zastaviť, mnohé sa nám vďaka „kupčeniu“ politických strán do života dostali (vatikánske zmluvy, sprísnenie rozvodov...). Ale toto je už čo?! Kto si to chce uzurpovať stále viac kontroly nad našim reprodukčným správaním a ešte to spája s „honom“ na LGBTI spoluobčanov?! Neúčasťou hovorím NIE politickému zasahovaniu náboženstva do občianskeho a politického života a myslenia.“

Jarmila Filadelfiová, sociologička