Všeobecné argumenty

1.

Referendum považujeme za dôležitý nástroj účasti občanov na správe vecí verejných. Občiansky postoj sa dá ale rovnako vyjadriť aj neúčasťou a to najmä v prípade, ak otázky referenda sú nezmyselné a nemôžu nič zmeniť na súčasnom stave. Na zlé otázky totiž neexistujú správne odpovede.

2.

Akýkoľvek výsledok referenda nevyrieši žiadny problém, ktorému dnes rodiny na Slovensku čelia. Medzi tieto problémy patria:
nezamestnanosť, alkoholizmus, gamblerstvo, nedostupnosť bytov pre mladé rodiny, domáce násilie, nedostatok predškolských zariadení a pod.

3.

Referendum nijakým spôsobom nemôže zvýšiť právnu ochranu súčasných rodín, slovo rodina sa v otázkach ani nespomína, naopak len v súlade s dnešným zákonodarstvom určuje, kto nemôže uzavrieť manželstvo a adoptovať si deti.

4.

Bez ohľadu na to, či na referendové otázky odpoviete áno alebo nie, manželstvo bude aj po referende v ústave zadefinované ako zväzok muža a ženy, deti, ktoré dnes z rôznych dôvodov nemajú matku alebo otca, ich nebudú mať ani po referende a rodičia budú mať v prípade, ak nesúhlasia so spôsobom alebo niektorou z metód vyučovania, právo svoj názor odkonzultovať s vedením školy.

5.

Účasť na referende nie je morálnou povinnosťou. Podľa stanoviska viacerých teológov je referendum "misijne kontraproduktívne a kompromituje zvesť evanjelia Ježiša Krista v očiach spoločnosti". Evanjelická farárka Anna Polcková zdôraznila, že "kresťanský postoj k rodine nie je možné vyjadriť v eferende odpoveďami na otázky, ktoré sú prinajmenšom sporné až zmätočné"
Zdroj: SME.sk a JeToTak.sk