Odpovedá sociálny antropológ Martin Kanovský z Univerzity Komenského: "Ohrozili by registrované partnerstvá „tradičnú rodinu“? MK: V žiadnom prípade. Jediné, čo by vám zachovalo v reálnom živote ideály tradičnej rodiny, je správanie konkrétnych ľudí. Zástancom tradičnej rodiny podľa mňa prekáža, že by gejovia a lesby mali vôbec nejakú formu inštitucionálneho vzťahu. No spôsoby spolužitia ľudí sa v čase, priestore a v rôznych kultúrach menia. Nedá sa tomu zabrániť. Niektorí zástancovia tradičnej rodiny hovoria, že funkciou rodiny je plodenie a výchova detí, preto by malo mať manželstvo muža a ženy výnimočné postavenie. MK: Plodenie a výchova detí sa predsa dajú zabezpečiť aj bez manželstva. Predsa nikto nemôže byť taký hlúpy, aby tvrdil, že nejaký druh nepodpory iných zväzkov zabezpečí plodenie potomkov v „tradičnej rodine“. To nedáva zmysel, ani len logický. V manželstve sa u nás momentálne rodí len niečo vyše polovice detí, čiže plodiť a vychovávať deti možno aj mimo manželstva. Ak chcete mať populačne viac detí, musíte robiť určité druhy prorodinných politík, ktoré nemajú nič spoločné s inštitúciou manželstva a idealistickými ilúziami o tradičnej rodine. Takzvané tradičné rodiny mali v minulosti viac detí z ekonomických dôvodov, z nedostupnosti antikoncepcie a so zohľadnením vyššej detskej úmrtnosti – preto si robili tak veľa detí."