ZLOČINY Z NENÁVISTI ROZDEĽUJÚ SPOLOČNOSŤ V poslednom období sme svedkami premeny slovných prejavov nenávisti na fyzické útoky v uliciach našich miest. Cez víkend boli v Trenčíne napadnutí a zbití dvaja 17-roční chlapci tvoriaci pár len preto, že sa držali za ruky. Nejde pritom o ojedinelý prípad. Podľa celoslovenského LGBT prieskumu až polovica LGBT ľudí zažila verbálne alebo aj fyzické útoky. Zločiny z nenávisti rozdeľujú spoločnosť. Tieto trestné činy musia byť špeciálne odsúdené, aby sa zabránilo situácii, keď sa príslušná skupina cíti šikanovaná ako celok a jej členovia žijú v neustálom strachu z útoku. Predsudky voči skupinám obyvateľstva môžu viesť k sérii následkov: v rozmedzí od strachu zo zločinov, neschopnosti podieľať sa na bežných spoločenských aktivitách, až po paranoju a nelegálnu svojpomoc. Je povinnosťou, každého demokratického politika alebo političky verejne takéto zločiny odsúdiť a nepodieľať sa na šírení nenávisti voči menšinám. Polícia Slovenskej republiky má v súčasnosti mimoriadne nízku dôveru LGBT ľudí. Len 3,7 % z ľudí, ktorí zažili takéto útoky preto, že sú LGBT, ich nahlásilo na polícii. Dôležitou úlohou nového vedenia polície, by preto malo byť obnovenie dôvery verejnosti a špeciálne aj menšín v jej činnosť. My sme pripravení jej v tom svojimi skúsenosťami a odbornosťou pomôcť. Iniciatíva Inakosť Duhovy PRIDE Bratislava Nomantinels divadlo Saplinq / PRIDE Košice TransFúzia Q - centrum